Happiness is
Happiness is
Happiness is

you can't alway get what you want.

ສຽງຈາກຄົນລາວສຽງຈາກຄົນລາວ

ສຽງຈາກຄົນລາວ

15 วันที่ผ่านมา

ໂຮງຮຽນ ຂອງລູກຫລານເຣາໂຮງຮຽນ ຂອງລູກຫລານເຣາ

ໂຮງຮຽນ ຂອງລູກຫລານເຣາ

23 วันที่ผ่านมา

ประวัตพ่อแกวประวัตพ่อแกว

ประวัตพ่อแกว

หลายเดือนก่อน

ສຽງຈາກຄົນລາວສຽງຈາກຄົນລາວ

ສຽງຈາກຄົນລາວ

หลายเดือนก่อน

บ้านเจ้ามีบ่!!บ้านเจ้ามีบ่!!

บ้านเจ้ามีบ่!!

2 หลายเดือนก่อน

พักลัดสะหลาดส่องใสพักลัดสะหลาดส่องใส

พักลัดสะหลาดส่องใส

2 หลายเดือนก่อน

ความคิดเห็น
  1. author

    akijust3 หลายเดือนก่อน

    threporter.com/v/วีดีโอ-7EbbBJPoKM8.html อยากให้เจ้าของช่อง ช่วยเผยแพร่ mv นี้ให้หน่อยคร้บ น้องๆ ทีมนักข่าว thai pbs ตั้งใจทำออกมาเพื่อให้กำลังใจพี่น้องชาวลาวทุกคน

  2. author

    Happiness is4 ปีที่แล้ว

    เรียนรู้และศึกษาด้วยตนเองเมื่อทำสำเร็จแล้วเราจะรู้สึกภูมิใจอย่างบอกไม่ถูกและรู้สึกว่ามันมีค่าถึงแม้สิ่งนั้นจะดูธรรมดาในสายตาคนอื่น