ลอด ออนเดอะร็อค
ลอด ออนเดอะร็อค
ลอด ออนเดอะร็อค

สวัสดีคับ ผม "ลอด ออนเดอะร็อค" ของแท้แน่นอน ฝากกำหำ เฮ้ย!
ฝากเป็นกำลังใจกันแน่เด้องับ

เอาๆๆๆบ่ได้ดอก !เอาๆๆๆบ่ได้ดอก !

เอาๆๆๆบ่ได้ดอก !

หลายเดือนก่อน

สังคัง  By  D T T  Nara Wazabi | ร้องสดสังคัง  By  D T T  Nara Wazabi | ร้องสด

สังคัง By D T T Nara Wazabi | ร้องสด

หลายเดือนก่อน

ความคิดเห็น