Kaykai Salaider
Kaykai Salaider
Kaykai Salaider

ประวัติ Channel ของเก๋
**เริ่มทำคลิปแรก 31/8/2016**
..1,000,000 subscribers 15/05/2017..
..2,000,000 subscribers 17/11/2017..
..3,000,000 subscribers 29/01/2018..
..4,000,000 subscribers 18/03/2018..
..5,000,000 subscribers 09/05/2018..
..6,000,000 subscribers 18/07/2018..
..7,000,000 subscribers 02/10/2018..
7,100,000 subscribers 08/10/2018
7,200,000 subscribers 14/10/2018
7,300,000 subscribers 20/10/2018
7,400,000 subscribers 27/10/2018
7,500,000 subscribers 02/11/2018
7,600,000 subscribers 10/11/2018
7,700,000 subscribers 19/11/2018
7,800,000 subscribers ..../...../........
***8,000,000 subscribers ..../..../......***
พูดคุยกันได้ที่เพจนี้น้าา
facebook.com/Kaykai-Salai...
ติดตามเก๋และไปร์ทได้ที่
FB : facebook.com/kaykai.overyes
IG : kaykai_ntch
FB : facebook.com/prite.netijen?fref=ts
IG : netijenn
***ติดต่อโฆษณาธุรกิจ/sponsor***
ส่งเมล์มาที่: Salaider.production@gmail.com

ย้ายสตูใหม่ 5,000,000 ซับ!!ย้ายสตูใหม่ 5,000,000 ซับ!!

ย้ายสตูใหม่ 5,000,000 ซับ!!

6 หลายเดือนก่อน

ความคิดเห็น