Misol House
Misol House
Misol House

ช่องนี้จะเป็นช่องที่เน้นกิจกรรมเล่น กิน เที่ยว กิจกรรมสื่อการสอน งานประดิษฐ์ ชีวิตประจำวันกิจกรรมภายในครอบครัวบ้านมิซอลซีล
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ติดตามพวกเราได้ที่
FB page - facebook.com/LenkublukeTV/
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ติดต่องานโฆษณาได้ที่
LenkublukeTV@gmail.com
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ประวัติ channel
ครบ 10K วันที่ 22 มิ.ย.2018
ครบ 20K วันที่ 8 ก.ย 2018
ครบ 30K วันที่ 21 ก.ย. 2018
ครบ 40K วันที่ 4 ต.ค 2018
ครบ 50k วันที่ 9 ต.ค. 2018
ครบ60k วันที่ 15 ต.ค. 2018
ครบ 70k วันที่ 25 ต.ค 2018
ครบ90k. วันที่ 10 พ.ย. 2018
ครบ 100k. วันที่ 18 พ.ย. 2018

มิซอลซีล | พ่นยาหน้าแรดมิซอลซีล | พ่นยาหน้าแรด

มิซอลซีล | พ่นยาหน้าแรด

4 หลายเดือนก่อน

ความคิดเห็น