Faunglada Saranee
Faunglada Saranee
Faunglada Saranee

เฟื่องลดา - สรานี สงวนเรือง
Faunglada - Saranee Sanguanruang
MC l Blogger
เบ็ดเตล็ดข่าวไอที คลุกคลีกล้อง Gadget และนวัตกรรมใหม่ๆ
เพื่อส่งต่อความรู้และแรงบันดาลใจ สู่คอนเทนต์ที่ยากต่อความเข้าใจ
ให้เข้าใจได้อย่างง่ายๆ ไม่ตกเทรนด์

Apple University Village in Seattle!Apple University Village in Seattle!

Apple University Village in Seattle!

หลายเดือนก่อน

Happy new year 2019 🎉 | เฟื่องลดาHappy new year 2019 🎉 | เฟื่องลดา

Happy new year 2019 🎉 | เฟื่องลดา

หลายเดือนก่อน

รีวิว Vivo Y91i | เฟื่องลดารีวิว Vivo Y91i | เฟื่องลดา

รีวิว Vivo Y91i | เฟื่องลดา

หลายเดือนก่อน

VLOG HONGKONG | เฟื่องลดาVLOG HONGKONG | เฟื่องลดา

VLOG HONGKONG | เฟื่องลดา

3 หลายเดือนก่อน

Unbox OPPO R17 Pro | เฟื่องลดาUnbox OPPO R17 Pro | เฟื่องลดา

Unbox OPPO R17 Pro | เฟื่องลดา

3 หลายเดือนก่อน

AI จะครองโลก?! | เฟื่องลดาAI จะครองโลก?! | เฟื่องลดา

AI จะครองโลก?! | เฟื่องลดา

3 หลายเดือนก่อน

ความคิดเห็น