รวมเพลงลูกทุ่งเพราะๆฟังต่อเนือง - เพลงเพราะระหว่างทำงาน

ความคิดเห็น

 1. ซัน ตะวันแดง

  ซัน ตะวันแดง16 นาทีที่ผ่านมา

  ชอบคับ

 2. หนูพา หัวเฃา

  หนูพา หัวเฃา20 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ทำงานลืมกินข้าวเลย55

 3. นิตยา แซ่โอ่ว

  นิตยา แซ่โอ่ว22 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ออกกำลังฟังไปด้วยเพลินม่เหนื่อย

 4. รุจน์ ทองดอนพุ่ม

  รุจน์ ทองดอนพุ่มวันที่ผ่านมา

  ทำงานฟังเพลงไปด้วยเพลินดี

 5. พิศมัย พิศมัย

  พิศมัย พิศมัยวันที่ผ่านมา

  .ชอบฟังเพลิงดีมาก

 6. Xgjfvh Cseye

  Xgjfvh Cseyeวันที่ผ่านมา

  คิดถึงบ้านเราเลยค่ะ

 7. Sunti D

  Sunti D2 วันที่ผ่านมา

  ฟังตอนทำงานไม่ได้คับต้องฟังตอนพักงานคับไม่งั๊นงานเข้าคับ555

 8. สะอาด ดีมาก

  สะอาด ดีมาก2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Sunti D 9999ขข9ขขขขขขขขขขขขขขขขขขข99ข9ขขข9ขข9ขขข9ขขข9ขขขขข9ขขข9ขข9ขขขขขขขขข9ข9ขขขขขขขขขขขขขขขข9ข99ขขขขขขขข9ลขข9ขข9ขขขขข8ขขขจข9ขขขขขขขขขขขข98ขขขขขขขขขข9ขข9ขข9ขขขขข9ขขขข98ข9ขขขขข9ข9ขขข9ขขข9ขขขขข99ขข9ขขขขขขขขขขข9ขขขขข9ข9ขขขขขขขขขขขขขขข8ข9ข88ข9ลขขขข9ขขขขข9ขขขข99ขขขข98ขขขขขขขขขขข8ขขข9ข9ขขข8ขขขขข9ขข9ขขขข9ข9988ข99ขขขขข998ขขขขข8ขข9ขขขข8ขขขขข99ขข9ข99ขขขข8ขข98ข8ขขขขขขขขขขขขขข9ข9ขขขข9ขขขข99ขขข8ขข99ขขข98ข9ขขข9ข8ขขขขข9ขขข9ข9ขขขขข9ขขขขขข8ขขขขข8ข9ขขขข9ขขข8ขขขขขขขขข9ข9ขขขขขขขขขขขขขขข8ขขขขข99ขขขขขขขขข9ข9ขข98ขขขขข9ชขขขข8ขขขขขขขขข8ข9ข9ข8ขขขขข9ข99ขข8ข9ขข9ข8ขข999ข9ขขขขขขข9ข9ขข9ขขข9999ขขขขข9ขข9ขขขขขขขขขข8ข98ขขขขขขข89ขข8ขขข99ขขข9ข9ขขขขขขข9ขขข99ขขขขขข9ขข8ขข9ขขขขขขขขขขขขขขข8ข8ข8ข89ข9ขขข9ขขขข9ขขขขข9ขขขขขขข9ข9ขขขขขขข9ขขขขขขขขขข8ขขข99ข8ขขขขขขขขขขขข8ขข9ข99ข9ข89ขขขขขขขขข8ขขข999ขขขขขขขขขขขขขขขขขข9ขข8ขขขขขขขขขขขขข8ขข89ขขขขขขขขขขขขข9ขขขข88ขข8ข9ข8ขขข9ขขข98ขขขขขขขข8ขขขขขขขขขข9ข8ขขข8ข8ขขข98ข99ขขขขข88ข9ขข88ข8ข8ขขข9ขข98ข98ขขข9ข9ขขขขขขข8ขข8ข9ข9ข9ข9ข9ขข9ขข9ขขขขขขขข8ข9ข9ข89ขขขขข9ขขขขข8ขข8ข8ขขขขข88ขข8ขขขขขขขขข9ขขขขขข8ขขขขข8ขข8ข8ข8ขข98ขข9ขขขขขขขขข8ข8ข98ขข8ขขขข8ข8ขขขขขขข8ขขขข8ข8ข98ข9ขขข998ข8ขข98ขขข9ข8ข9ข88ข898ข8ข88ขขขข8ขขข98ข9ข98ข8ขขข8ขขข9ข89ข8ขขขขขข898ข8ข999ขขข8ขขขขข8ข8ข8ข88ขข989ข9ขขขข8ข8ขขข8ข8ข8ข8ข9ขขข98ข98ขขขขขขขขขขขข8ขจขขขขขขขข8ข8ข8ข8ขข8ข9ขขขขขข999ขขขขขขข8ข8ข9ข9ข8ข8ขขขขจข8ขข8ขขขขขขขข8ขขข98ข8ขขขขขข8ข99ขข9ข8ข9ข8ขขขข8ข8ข98ข88ข988ข8ขขขขขขข8ข8ขข99ขขขขขขขขขข9ข8ขข999ขข9ขขขข9ขข8ข89ขข9ขข8ขขข8ข8ขขขขขขข8ข8ข8ข8ขขขขขขข8ขขขขขขขขขขข99ข8ขขขขขขข8ขข98ขข8ข9ข9ขขขขขขขขข9ขขจขขข9ข8ขขข8ข9ขขขขข8ขขขขขขขขขขขข8ข9ขข8ข9998ขขข98998ข8ขขขขขขข99ข89ข8ขขขข8ข8ขขขข9ขขขข9ข9ขขขขข8ข8ขข8ขขขข9ขข9ข8ข9ขขขข9ขขขขข98ข8ขขขขข8ข8ข8ขขขข88ข99ขจขข8ข8ขขขขขขขขข8ข9ข8ขข8ขขขขขขข9ข9ข999ขข9ขขข98ข8ข98ข9ข8ขขขขขขข8ข8ข8ข998ขข8ข9ข8ขขข8ข998ข999จ8ขข8ข998ขขขขข98ข8ข9ข98ข8ข99ขขขขขข99ข8ข9ขขขข9998ข8ขขขข8ข88ข98ข99ขขขข9889ขข8ขขขข8ขขข8ข8ข8ข98ขขขขขข9ข8ขขขข8ขข9ข99999ข8ข8ขขขข9ข88ข8ข8ขข8ข8ขขขขข8ขข8ข999ข98ขข8ขขขขข9ข98จ99ขขขขขขข8ข99ข999ข9ขขขขขข989898ข8ข8ขขขข8ข8ข88ขขขข99989ขขขขข8ขขขข998ขขขข8ข99998ขข98ขขขขข88ขขขข8ขขขข8ข8ข998ข8ข9ข9ข8ขขขขขขขข8ขข9ขขขขขข8ขข8ข98ข89999ขข8ขข99ขขขขขขขข98ข98ขข998ข8ขขขขขขขข9ข98ข98 ง,

 9. Ffhg Ffg

  Ffhg Ffg3 วันที่ผ่านมา

  อ้ายไหมไทยฮ้องเพลงม่วนหลายสะใจดี

 10. Vrzo Law

  Vrzo Law4 วันที่ผ่านมา

  ฟังไปทำงานเพราะค่ะเพลินดี

 11. เบสนี่ม ลูกทุ่ง

  เบสนี่ม ลูกทุ่ง7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  เพลงเพราะมากๆ

 12. ณรงค์ กันทะวัง

  ณรงค์ กันทะวัง2 วันที่ผ่านมา

  ดีครับ/เป็นกำลังใจ

 13. สนทยา สร้อยศรีฉาย

  สนทยา สร้อยศรีฉาย4 วันที่ผ่านมา

  ลเเตม

 14. สนทยา สร้อยศรีฉาย

  สนทยา สร้อยศรีฉาย4 วันที่ผ่านมา

  ขอบคุณ

 15. สองพี่น้องชาแนล สี่พี่น้องพาซวย

  สองพี่น้องชาแนล สี่พี่น้องพาซวย6 วันที่ผ่านมา

  เพราะค่ะฟังเพลินดีค่ะ

 16. Chong Sukdee

  Chong Sukdee5 วันที่ผ่านมา

  สองพี่น้องชาแนล สี่พี่น้องพาซวย ชอบคับ