ทำดีแล้วได้อะไร…? Doing good thing, what will I get in return?

ความคิดเห็น

 1. นาค เเก้วเพชร

  นาค เเก้วเพชร11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  พระเอกใหม่หล่อจางงงง..ใช้ได้ๆ..(เขาเปนเเฟนเราใครก้อห้ามยุ่ง!)ล้อเล่นวุ้ย

 2. ชีวิตเป็น ของเรา

  ชีวิตเป็น ของเรา12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ปล่อยให้โดนกระทืบไปซะ..ควาย

 3. ใบเฟิร์น พาสนุก

  ใบเฟิร์น พาสนุกวันที่ผ่านมา

  ขออณุญาตนะคะฝากกดติดตามให้หย่อยกดมากดกลับไม่โกง

 4. สุมฆ สิมมาตั้น

  สุมฆ สิมมาตั้น2 วันที่ผ่านมา

  ทั้งๆทีผมดูมาหลายๆเรื่อง เรื่องนี้ทำให้ผมน้ำตาไหล อย่าโง่ให้กับใคร

 5. animal aom

  animal aom2 วันที่ผ่านมา

  พวกมีจะดูหรือจะอ่านเนีย เลียนกลับขึ้ยไปเลย 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝

 6. สารีน ยา

  สารีน ยา2 วันที่ผ่านมา

  ดีมากค่ะ

 7. Jarunee Ngovhlee

  Jarunee Ngovhlee2 วันที่ผ่านมา

  ไอ้เหี้ยเชะ

 8. ยุคหิน ถิ่นลาวา

  ยุคหิน ถิ่นลาวา2 วันที่ผ่านมา

  อย่างน้อยก็ได้ทำดีวะไอ้ทิด

 9. HatTice

  HatTice3 วันที่ผ่านมา

  จุกเเทนเพื่อนจูอะ

 10. ลูก หมู

  ลูก หมู3 วันที่ผ่านมา

  คนใหม่เล่นดีมากอ่ะ

 11. นิภาพร สิริวรรณ

  นิภาพร สิริวรรณ3 วันที่ผ่านมา

  ทำไมพี่จู ทำเเบบนี้อ่ะ เลวมากเลยหันมองคนที่ช่วยพี่บ้างสิ

 12. King Overtime

  King Overtime4 วันที่ผ่านมา

  พยายามเท่าไร เธอก็ไม่สนใจ เห้อๆ😭😭😭

 13. Man Utd

  Man Utd4 วันที่ผ่านมา

  ไม่เคยเห็นค่าคนที่ทำดี แต่ยอมปล่อยตัวฟรีให้กับคนเลว😪

 14. Marth Zenit Studio

  Marth Zenit Studio4 วันที่ผ่านมา

  นักแสดงคนใหม่ใช้ได้เลยนะ

 15. T Kung City Chanel

  T Kung City Chanel4 วันที่ผ่านมา

  คงจะอกหักสินะ555

 16. Sadaharu CSci Channel

  Sadaharu CSci Channel4 วันที่ผ่านมา

  โอ้ยยยยอีโง่ โทษทีอินไปหน่อย

 17. Meetung Kung g6558

  Meetung Kung g65584 วันที่ผ่านมา

  พี่ดรีมเล่นโคตรเก่ง

 18. kewalin yookong

  kewalin yookong4 วันที่ผ่านมา

  พี่จูเจ็บไม่จำค่ะ

 19. kingkaw ฯ

  kingkaw ฯ4 วันที่ผ่านมา

  เพลงนี้เหมาะกับพี่ดรีม:เเค่คนคุย

 20. BIRD EYE VIEW

  BIRD EYE VIEW4 วันที่ผ่านมา

  อยู่ดีดีก้อกรายเป็นหมา

 21. ธนากร วั่นเส้ง

  ธนากร วั่นเส้ง4 วันที่ผ่านมา

  ซึ้งเลย

 22. ทานานส สาาาสาม

  ทานานส สาาาสาม5 วันที่ผ่านมา

  Ko,😖

 23. ทานานส สาาาสาม

  ทานานส สาาาสาม5 วันที่ผ่านมา

  😢😢

 24. ทานานส สาาาสาม

  ทานานส สาาาสาม5 วันที่ผ่านมา

  Ko😝

 25. Nart PH

  Nart PH5 วันที่ผ่านมา

  ผู้ชายหน้าเงินเอาเงินให้หญิงใหม่

 26. MASTER TAMKUNG

  MASTER TAMKUNG5 วันที่ผ่านมา

  ทำดีแล้วได้อะไร??

 27. XZP ONE

  XZP ONE5 วันที่ผ่านมา

  ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอีจูกละบถึงบ้านมีหวังโดนตีน

 28. TIMELINE VLOG

  TIMELINE VLOG5 วันที่ผ่านมา

  นักแสดงใหม่ แสดงดีมากๆครับ

 29. Tkk Garena

  Tkk Garena5 วันที่ผ่านมา

  ความรักไม่ได้มี 《คนโง่หรื่อฉลาด & มีแต่รักกับไม่รัก》😭😭

 30. ภูรินทร์ แย้มภู

  ภูรินทร์ แย้มภู5 วันที่ผ่านมา

  เราต้องรักสามีให้มากมี่สุด

 31. ซูซาน สาเเม

  ซูซาน สาเเม5 วันที่ผ่านมา

  สงสารจัง#ทีมพี่ดรีม

 32. บุญเรือน ศรีสุขใส

  บุญเรือน ศรีสุขใส5 วันที่ผ่านมา

  อีเหี้ยเชะมึงตบหน้าพี่จูได้ไง

 33. นนทรานุวัตร พรมจันทร์

  นนทรานุวัตร พรมจันทร์5 วันที่ผ่านมา

  พี่จูหน้าซีดมากไครคิดแบบผมคอมเม้นนะครับ

 34. For Junez

  For Junez5 วันที่ผ่านมา

  คนใหม่แสดงดีมาก excellent 🥳

 35. For Junez

  For Junez5 วันที่ผ่านมา

  พวกขอไลค์น่ารำคาญอ่ะ รก

 36. onezaDS SAyoseeli

  onezaDS SAyoseeli5 วันที่ผ่านมา

  ร้องไห้แทนได้ไหมครับ TT แบบนี้บ้านผมเรียกว่า รัก ท่าเรียกว่า โง่ ผมด้วยคนหนึ่ง TT

 37. jackkie chane

  jackkie chane5 วันที่ผ่านมา

  พี่ป๊อปไปไหนอะครับ

 38. TO T O

  TO T O5 วันที่ผ่านมา

  5555

 39. ดูทั้งหมด ณัฐโซล่าเซลล์

  ดูทั้งหมด ณัฐโซล่าเซลล์5 วันที่ผ่านมา

  นึกถึงเพลงของมนแคนเลย #อ้ายบ่แม่นเขา

 40. Thidarat Phanchart

  Thidarat Phanchart5 วันที่ผ่านมา

  อยากให้มีภาคต่อจัง

 41. Noi Aouthoumphone

  Noi Aouthoumphone5 วันที่ผ่านมา

  อี่โง่

 42. [Patty] บอล

  [Patty] บอล5 วันที่ผ่านมา

  มันจะมีไหมวะผญแบบเนี้ย

 43. My name is Phitsanukon

  My name is Phitsanukon6 วันที่ผ่านมา

  ความรักทำให้คนตาบอด ผมก้อเคยตา

 44. ขอพร ให้โชคดี

  ขอพร ให้โชคดี6 วันที่ผ่านมา

  เดี๊ยวๆช่วยสลับได้ไหม ทำไมบทจูทำไมมันโง่จัง เอาแบบคนเลวแต่หล่อดิ คือคนเค้าคงเชียร์กัน ทำแท้งจนหีพังกี่รอบก็ยอม น่าจะสลับบทกันนะให้แชะเป็นตัวสำรองที่ดี 555 แต่จูก็ไม่เอาไรเงี้ย ขี้เหร่นิสัยดี หล่อแค่ชั่ว หลอกเงินหีก็ว่าไป

 45. ขอพร ให้โชคดี

  ขอพร ให้โชคดี6 วันที่ผ่านมา

  ถึงขนาดทำแท้งเลยอ่อ อิเลว บ้าผัว บ้าควย อิปัญญาอ่อน

 46. ขอพร ให้โชคดี

  ขอพร ให้โชคดี6 วันที่ผ่านมา

  ป๊อกบอกกูเป็นผู้กินกับอยู่ อย่าพึ่งถามหากู ให้คนอื่นแสดงมั้ง

 47. ขอพร ให้โชคดี

  ขอพร ให้โชคดี6 วันที่ผ่านมา

  โห้แมงดาไอ้สาดดด ดุหน้าเมียตัวเองไม่ออกว่าใกล้ตายแล้ว

 48. Gemma Joikhun

  Gemma Joikhun6 วันที่ผ่านมา

  *เจ็บแล้วจำคือคน...เจ็บแล้วทนคือความ* บางคนยอมโดนทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจเพียงเพราะคำว่า *รัก*

 49. Gemma Joikhun

  Gemma Joikhun6 วันที่ผ่านมา

  คนบางคนก็รักจนหลับหูหลับตา ถ้าคนเค้ารักคุณจริงๆคงไม่ทำให้คุณเจ็บทั้งแต่ทีแรก ในเมื่อที่มีคนที่พร้อมจะรักคุณ ทำไมคนเราจึงโง่ยอมกลับไปเจ็บอีก...พ่อแม่ไม่ได้ให้กำเนิดคุณมา เพื่อให้คนหรอก จะทำอะไรคิดถึงหน้าท่านบ้าง

 50. Gemma Joikhun

  Gemma Joikhun6 วันที่ผ่านมา

  *ข้อคิด:อย่ารักคนอื่นมากกว่าตัวเอง* ร่างกายเป็นของเรา ถ้าเราไม่รักมันแล้วใครจะรัก

 51. Tae maneerat

  Tae maneerat6 วันที่ผ่านมา

  พระเอกใหม่หรา

 52. Gafvn Khfffgg

  Gafvn Khfffgg6 วันที่ผ่านมา

  เล่นครั้งแรกดีดว่าใครในนี้หลายๆคนเลยพระเอกคนนี้

 53. Gafvn Khfffgg

  Gafvn Khfffgg6 วันที่ผ่านมา

  แล้วบอกอย่ารักใครมากกว่าตัวเอง

 54. แวม'มม พาย'ย

  แวม'มม พาย'ย6 วันที่ผ่านมา

  พี่เชะหล่อขื้นอ่ะ

 55. รถซิ่ง สระบุรี

  รถซิ่ง สระบุรี6 วันที่ผ่านมา

  อยากไห้มีภาคต่อ

 56. น็อต hdryj

  น็อต hdryj6 วันที่ผ่านมา

  พี่ดรีมสุดยอด😙😙😙😙😇😇😇😇😇😇😇😇😘😘😘😘ส่วนพี่เชะ😠😠😠😠😱😱😩😩

 57. Chalinee Adamcharoen

  Chalinee Adamcharoen6 วันที่ผ่านมา

  น่าสงสารพี่ดรีมมม😭😭

 58. Army

  Army6 วันที่ผ่านมา

  หมาเลยดิมึง

 59. Rser XD

  Rser XD6 วันที่ผ่านมา

  4ปีแล้วนะ!!!

 60. I am BATMAN น๊ะจ๊ะ

  I am BATMAN น๊ะจ๊ะ6 วันที่ผ่านมา

  คนใหม่​ ชื่อพี่ดรีม​ เป็นคนสอนการแสดงผมเอง ผมมีเฟสแกด้วยนะ​ FB​: Punnaphob​ Mangkang​

 61. haikal iasma

  haikal iasma6 วันที่ผ่านมา

  เด็กไหม่มาเด็กเก่าหาย

 62. นานา แสนดี

  นานา แสนดี6 วันที่ผ่านมา

  สงสารดรีม

 63. Aoradee Thawipong

  Aoradee Thawipong6 วันที่ผ่านมา

  พระเอกใหม่หล่อจังเลย

 64. Yut Chengploy

  Yut Chengploy6 วันที่ผ่านมา

  แง่คิดดีๆมากๆเลย

 65. ชายกีม พรีเซ็น

  ชายกีม พรีเซ็น6 วันที่ผ่านมา

  พี่จูปวดท้อง เมน หรอครับ

 66. Natthanan Norach

  Natthanan Norach6 วันที่ผ่านมา

  ทำมาให้สม่ำเสมอหน่อยคับรอดูจนเริ่มจะเบื่อและบางทีทำมาสองสามเรื่องในวันเดียวห่างไป4-5 วันเงี้ยรอจนเบื่อ

 67. Oke1 Oqm4

  Oke1 Oqm46 วันที่ผ่านมา

  กุอ่านไม่ออก

 68. Artit Artit

  Artit Artit6 วันที่ผ่านมา

  ตรงใจผมคับเหมื่อนผมเลยคับ ตรงใจผมเลยคับเหมื่อนผมเลยคับเจ็บมาก

 69. DOM DOM

  DOM DOM6 วันที่ผ่านมา

  เหมือนพี่จูถอดเหล็กเเล้วอ่ะ

 70. นิด แสนฟ้า

  นิด แสนฟ้า6 วันที่ผ่านมา

  ขอถามหน่อยมี ผญ แบบนี้จริงเรอ

 71. Wassana Srichum

  Wassana Srichum6 วันที่ผ่านมา

  ทำไมไม่ค้อยทำคริบ

 72. [FBS] MuradGamer

  [FBS] MuradGamer6 วันที่ผ่านมา

  ผู้โง่ๆแบบนี้เยอะแยะ

 73. Solaya Thiangtham

  Solaya Thiangtham6 วันที่ผ่านมา

  พี่จูเป็นไรค่ะ

 74. Ohm Tok

  Ohm Tok6 วันที่ผ่านมา

  ทำดีแล้วไม่ได้อะไร ก้ทำชั่งแม่งมันเลย😅😅😅

 75. S- VD1

  S- VD16 วันที่ผ่านมา

  เชะหัวดอ

 76. Kham Sanmal

  Kham Sanmal6 วันที่ผ่านมา

  เรื่องนี้ไม่ชอบเลย ไม่มีหรอกในชีวิตจริงที่ผู้หญิงจะทนแบบนี้จะมีก็คงจะน้อยคน

 77. 2 Sun

  2 Sun6 วันที่ผ่านมา

  เจ็บ

 78. คนไร้ค่า ในสายตาเธอ

  คนไร้ค่า ในสายตาเธอ6 วันที่ผ่านมา

  พี่ป๊อบยุไหน😭😭😭😭😭😭😭

 79. Be Sevenland

  Be Sevenland6 วันที่ผ่านมา

  ความรักมันทำให้คนตาบอด

 80. ัมุกดา วิริวัฒน์

  ัมุกดา วิริวัฒน์6 วันที่ผ่านมา

  บีมาเอง 555

 81. Hh Jh

  Hh Jh6 วันที่ผ่านมา

  ໂຄດໂງ່ເລີຍ

 82. Hh Jh

  Hh Jh6 วันที่ผ่านมา

  ຄວາຍ

 83. บอย แข้งเหล็ก

  บอย แข้งเหล็ก6 วันที่ผ่านมา

  อย่าเป็นเลยคนดีอะไรนี่ ผมเลิกเป็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว

 84. ความคิดฮอด อีสานบ้านเฮา

  ความคิดฮอด อีสานบ้านเฮา6 วันที่ผ่านมา

  การแสดงดีมากๆเลยคนใหม่ติดตามค่ะ

 85. Peeradon Pattama

  Peeradon Pattama6 วันที่ผ่านมา

  เศร้าว่ะ

 86. กรากๆ อย่างมึง

  กรากๆ อย่างมึง6 วันที่ผ่านมา

  -สุดยอดดดดด- โคตรๆ

 87. พริ๊เฟลม สายเบิร์น

  พริ๊เฟลม สายเบิร์น6 วันที่ผ่านมา

  เป็นคลิปแรกที่สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องจริงที่ผมเคยเห็นมา เคยเห็นมาแล้วผู้หญิงโง่ๆแบบเนี้ย สมน้ำหน้ามัน เตือนแล้วไม่เชื่อเอง

 88. ธัมมาพงศ์ ชูบ้านนา

  ธัมมาพงศ์ ชูบ้านนา6 วันที่ผ่านมา

  ถ้าผู้หญิงทำกับกุเเบบนี้คือกุจะด่าโง่ตอนท้ายอิอิ

 89. Naragon Jindasut

  Naragon Jindasut6 วันที่ผ่านมา

  นั้นดิ ก็แค่สำรอง จะที่สู้คู้ครองเค้าได้ไง

 90. Christie if

  Christie if6 วันที่ผ่านมา

  อีบีขี้เหร่จัง เหมือนเด็กกะโปกเลยอ่ะ จูยังดีกว่าอีก

 91. รัตนะ ไสยสุภีย์

  รัตนะ ไสยสุภีย์6 วันที่ผ่านมา

  ผู้หญิงโง่จริงๆๆเลยว่ะเรื่องนี้

 92. คนธรรมดา คนธรรมดา

  คนธรรมดา คนธรรมดา6 วันที่ผ่านมา

  พระเอกใหม่ เล่นดี สุดยอดๆ

 93. จันเจ้า ออลิเอะ

  จันเจ้า ออลิเอะ6 วันที่ผ่านมา

  มึงเสือกอ่ะปล่อยๆเขาไปเถอะ

 94. SoM BoN TVT

  SoM BoN TVT6 วันที่ผ่านมา

  งั้นเราต้องทำชั้วไช่มั้ยคับ

 95. Napas Su

  Napas Su6 วันที่ผ่านมา

  ทำไมผู้ชายดีๆแบบนี้เราถึงไม่เจออ่ะ

 96. ภูวนนท์ เตชะ

  ภูวนนท์ เตชะ6 วันที่ผ่านมา

  ขอพากย์2ครับ55

 97. JOE NO MERCY

  JOE NO MERCY6 วันที่ผ่านมา

  อี่โง่

 98. สกล พึ่งพา

  สกล พึ่งพา6 วันที่ผ่านมา

  ความรักมันบังคับกันไม่ได้

 99. 067 นครินทร์ กลํ่าทอง.

  067 นครินทร์ กลํ่าทอง.6 วันที่ผ่านมา

  เห็นแล้วเจ็บแทน

 100. cZo7KinG TH

  cZo7KinG TH6 วันที่ผ่านมา

  ดูช่องนี้ตั้ง7หมื่นซับบชอบสุดคลิปพี่ป็อบหัวร้อนเกมrov อ้ะ555

 101. ลุงตู้ จันทร์อังคารพุธ

  ลุงตู้ จันทร์อังคารพุธ6 วันที่ผ่านมา

  อยากให้พี่ทำหนังสั้น สัก30 นาทีอะครับ มันดูเพลินดี