▶️ 20 เรื่อง ของ "ทูลกระหม่อมหญิงฯ" ที่หลายคนไม่เคยรู้ ✔️

ความคิดเห็น

 1. SiamUpdates.com

  SiamUpdates.comปีที่แล้ว

  แก้ไขคำราชาศัพท์นิดค่ะ สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาฯ เป็น "พระปัยยิกา" (ย่าทวด) ของทูลกระหม่อมหญิงฯ ค่ะ :)

 2. tasana sachato

  tasana sachato11 วันที่ผ่านมา

  ดลพรออกไป

 3. tasana sachato

  tasana sachato11 วันที่ผ่านมา

  ยุวรัตน์ หน้าปัด นำออกรายการให้หมด

 4. ชื่อประทีป อนุมาตย์

  ชื่อประทีป อนุมาตย์7 หลายเดือนก่อน

  SiamUpdates.com ขอบคุครับ21/07/2018

 5. Arunya Tang

  Arunya Tang10 หลายเดือนก่อน

  SiamUpdates.com '

 6. sitthasittha

  sitthasitthaวันที่ผ่านมา

  ทรงเป็นพระธิดา พระองค์แรก ของพระมหาราชภูมิพล และพระคู่ฟ้า สมเด็จพระนางเจ้า เมื่อทรงพระประสูติ ย่อมทรงได้ความรักสายใยทั้งหมดจากทั้งสองพระองค์ ไม่น่าเเปลกที่จะทรงพระปรีชาสามารถ ตามพระผู้ให้ประสูติกาล ทั้งสองพระองค์ ขอถวายพระพร

 7. Kruthu Channel

  Kruthu Channel3 วันที่ผ่านมา

  พระองค์มีพระปรีชาสามารถมาก ทรงพระเจริญ

 8. Au Au

  Au Au5 วันที่ผ่านมา

  ที่รู้ฯ.. ยากเป็นนายก ขัดต่อรัฐธรรมนูญ...อยากเป็นอะไรที่สามัญชนเขาเป็นกัน...

 9. paperflower tree

  paperflower tree5 วันที่ผ่านมา

  จะมาแปดเปื้อนก็ตอนนี้แหละ

 10. นริศรา สระสมทรัพย์

  นริศรา สระสมทรัพย์7 วันที่ผ่านมา

  ทรงพระสเลนเดอร์

 11. อรสา ช่วยวงค์ญาติ

  อรสา ช่วยวงค์ญาติ9 วันที่ผ่านมา

  ทรงพระสเลนเดอร์!🙏🙏🙏

 12. ศิริพร อุ่นทรัพย์

  ศิริพร อุ่นทรัพย์9 วันที่ผ่านมา

  อาจารย์ยอด

 13. มากบุญ มอร์

  มากบุญ มอร์9 วันที่ผ่านมา

  ขอทรงช่วยประชาราษฎร์ให้มีความสุขด้วยเถิด

 14. เที่ยว กิน ดื่ม สุดซอย

  เที่ยว กิน ดื่ม สุดซอย9 วันที่ผ่านมา

  ผมรู้สึกรักท่านมากขึ้น

 15. yuparin boonkerd

  yuparin boonkerd9 วันที่ผ่านมา

  รักพระองค์มากๆทรงพระเจริญค่ะ

 16. บังอร กุลแพ

  บังอร กุลแพ10 วันที่ผ่านมา

  พับเหรียญโยนทาน

 17. Rose Ravee

  Rose Ravee10 วันที่ผ่านมา

  ไม่เคยรู้มาก่อน ขอบคุณคลิป วิเศษจริง ฟ้าหญิงของคนไทย นี่แหละ พระราชธิดาของในหลวงร.9 สุขภาพกายใจที่ดี คือผู้นำที่ดี นอกเหนือจากความสามารถอื่นแล้ว

 18. Ghh Ghh

  Ghh Ghh10 วันที่ผ่านมา

  ดูหน้าตาของ พรรค ไทยรักษทชาติ ของ ทูลกระหม่อม แล้ว ล้วนมาจาก อดิตพรรค เพื่อไทย คือ พวกเขาเหล่านี้ ได้หนีออกจาก พรรคทเพื่อไทย แล้ว เขาคิดไดัแล้วมเขาคิดอะยากืจะอา ชนะ พรรคทักษิน 4 สาขา คือะ พรรคเพื่อไทย ..พรรคเพื่อชาติ ..พรรคเพื่อธรรม ..พรรค อนาคตใหม่ ....พรรคทักษินมีแค่ 4 พรรคนี้เท่านั้น...... ...คนส่วนใหญ่คิดว่า.พรรคไทยรักชาติ.คือพรรคสาขาย่อยของ ทักษินไม่ใช่คับ...ทักษินมีแค่ 4 พรรคมเท่านั้นคับ พรรคไทยรักษาชาติ คือของหม่อม ทีจะรักษาประเทศจไว้ แต่สุดร้าย รักษาไว้ไม่ได้..เพราะ มีคนไม่หวังดี ไป พร้อง ล้มพรรคของหม่อม ทีนี้นะ...พรรค 4; พร่รคของทักษิน ชนะ หม่อม แน่นอน เพราะ ไมีลง นายกแล้ว เปิดทางให้ ฝ่าย ทักษิน แช่ขีน (ชีนวัตร) เข้าครอบงำ ประอทศอยุ่รอบด้านขานอก แต่สามารถ สั่งคนมของเขา ได้ตลอดเวลา ...ถ้า 4 พารค นี้ ชนะ คะแนน คราดว่า ต้องมีการ ถล่ม ถลาย กันอย่างแน่นอน คราวนี้ล่ะ คนไทยต้องขุดหลุมอยุ่ ให้ทัน

 19. Suwanan Choolek

  Suwanan Choolek11 วันที่ผ่านมา

  วันนั้นรักมากอย่างไร วันนี้ก็ยังคงรักพระองค์ดั่งเดิมเพคะ #ทรงพระสเลนเดอร์ ❤🙏❤

 20. Saraniya Chen

  Saraniya Chen11 วันที่ผ่านมา

  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ตรัสแยกบุคคลที่มีความเป็นอยู่แตกต่างกันเช่นนี้ไว้ในตมสูตร จตุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย 4 ประเภท คือ 1.บุคคลผู้มืดมา มืดไป 2.บุคคลผู้มืดมา สว่างไป 3.บุคคลผู้สว่างมา มืดไป 4.บุคคลผู้สว่างมา สว่างไป ตามเรื่องของคลิปนี้ ขอยกมาเฉพาะข้อ 3 คือ บุลลผู้สว่างมา มืดไป.... ..บุคคลประเภทที่ ๓ โชติ ตมปรายโน "สว่างมาแต่มืดไป" หรือมาสว่างไปมืด ได้แก่ คนบางคนเดิมเกิดมาสว่าง คือเกิดในสกุลที่ดีมั่งคง แทนที่จะใช้ความสว่างนั้นนำเกียรติยศ นำความมั่งคั่งมาให้แก่สกุลวงศ์ยิ่งขึ้นด้วยพยายามแสวงหาของใหม่มาเพิ่มเติมของเก่า กลับทำตนให้เลวลง ทำลายทรัพย์สมบัติ ชื่อเสียงวงศ์ตระกูล(สกุล) แม้แต่ฐานะเดิมก็รักษาไว้ไม่ได้พยายามออกจากที่สว่างไปสู่ที่มืด บุคคลประเภทนี้มีโอกาสดีที่จะสร้างความสว่างให้แก่ตน แก่สกุลยิ่งๆขึ้นแต่นี้กลับไม่ใช้โอกาสอันนั้นกลับดับแสงสว่างคือโอกาสอันนั้นเสีย ...บางคนรูปร่างดี ความรู้ดี แต่ความประพฤติใช้ไม่ได้ เบียดเบียนผู้อื่น สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นด้วยความรู้ของตน ไม่สุภาพ เย่อหยิ่ง ปดหลอกลวงผู้อื่น เห็นแก่ตัวจัด ไม่ยอมให้อภัยใครง่ายโลภจัด บุคคลผู้สว่างมามืดไปอย่างนี้ชื่อว่า ต้นดีปลายร้าย ย่อมประสบแต่ความมืด คือ ความเสื่อมเป็นที่ติเตียนดูหมิ่นของผู้อื่น เกิดมาเพื่อดับแสงสว่างของวงษ์สกุลชื่อว่าเกิดมาเพื่อทำลาย เสียที่เกิดย่อมหวังได้ทุคติเมื่อไปปรโลก

 21. thaiboatraces nanothep

  thaiboatraces nanothep11 วันที่ผ่านมา

  ในระบอบประชาธปไตยที่แท้จริง ไม่มีผู้ใดหน่วยงานไหน มายุบพรรคการเมืองได้ เพราะพรรคการเมืองเป็นนามธรรมที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง จะประสบความสำเร็จได้ก็ขึ้นกับสมาชิกได้เข้าไปเป็นผู้แทนในสภาตามระบอบรัฐสภา(รัฐสภาเลือกนายก)หรือระบอบประธานาธิบดี(แยกอำนาจ)ทั้งอังกฤษและสหรัฐอเมริกาเขาก็ไม่มีกฎหมายพรรคการเมือง ปล่อยให้ภาคประชาชนเล่นการเมืองผ่านพรรคการเมืองอย่างเสรี ไมีมีภาครัฐเข้าไปแทรกแซงสร้างกฎสร้างเงื่อนไขบ้าบอที่กำลังเกิดปัญหาเช่นรัฐธรรมนูญไทยฉบับนี้ เขาให้ประชาชนตัดสินในประเด็นทางการเมืองทุกเรื่อง พรรคห่วยพรรคเลวอย่างไรอยู่ที่อำนาจประชาชน ไม่ได้อยู่ที่ กกต.หรือศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนประเด็นทางเพ่งหรือทางอาญากระบวนการยุติธรรมก็มีฝ่ายตุลาการคอยดำเนินการกับทุกคนที่ทำความผิดอยู่แล้ว ไอ้คนปํญญาอ่อนที่เขียนกฎหมายให้องค์กรหน่อยงานของรัฐมีอำนาจยุบพรรคการเมืองได้ การยุบพรรคได้ก็เปรียบเสมือนการมีคนบางกลุ่มที่มีอำนาจเหนืออธิปไตยของประชาชนทุกคน

 22. ศิรัตน์ ดํารัส

  ศิรัตน์ ดํารัส11 วันที่ผ่านมา

  ทรงพระปรีชา รักพระองค์มากเพคะ ของจงทรงพระเจริญ

 23. chaisak phokham

  chaisak phokham11 วันที่ผ่านมา

  ทรงพระเจริญ

 24. tawan c

  tawan c11 วันที่ผ่านมา

  ทรงอยู่ในโลกสวย ร้องเพลง เล่นหนัง เล่นละคร เดินแบบ ถ่ายแฟชั่น ดีแล้วครับ โลกแห่งการเมืองมันซับซ้อนครับ

 25. Sm Sm

  Sm Sm11 วันที่ผ่านมา

  ไม่อยากรู้

 26. Monkey D Luffy

  Monkey D Luffy12 วันที่ผ่านมา

  ทราบซึ้งในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยมาก ทั้งที่จริงท่านจะไม่ทำก็ได้แต่ท่านก็ยอมเหนื่อยที่จะทำเพื่อประชาชนทุกคน หลายๆชีวิตโชคดีที่ได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์ท่านทั้งในทางตรงและทางอ้อม จะรักท่านตลอดไป ทรงพระเจริญ

 27. panich

  panich12 วันที่ผ่านมา

  พอได้ยินชื่อของพระองค์ท่านเสนอเป็นนายกรู้สึกเห็นแสงสว่างของประเทศขึ้นมาเลย มีความหวังว่าประเทศไทยจะไปทางใหน แต่ก็เข้าใจในกฏหมายรัฐธรรมนูญ ขอให้ทุกๆพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และทรงพระสเลนเดอร์พระย่ะค่ะ

 28. thaiboatraces nanothep

  thaiboatraces nanothep12 วันที่ผ่านมา

  ถ้าไม่มีผู้รับสนองพระราชโองการยังเป็นเพียงพระกระแสรับสั่ง รัฐบาลควรต้องออกมารับผิดชอบที่เร่งนำมาประกาศ

 29. Issuraphab Butanan

  Issuraphab Butanan12 วันที่ผ่านมา

  รักพระองค์ ทรงพระเจริญ

 30. rewat clalk

  rewat clalk12 วันที่ผ่านมา

  ทรงพระเจริญ

 31. จันทร์ สัตจา

  จันทร์ สัตจา12 วันที่ผ่านมา

  🙇

 32. LL MM

  LL MM12 วันที่ผ่านมา

  ท่านคือที่สุดในใจผม รักท่าน Idol ของผม

 33. Alice Bern

  Alice Bern12 วันที่ผ่านมา

  สายไอทีเหมือนกันค่ะ โลกจะสู้กันด้วยเทคโนโลยี #ทรงพระสเลนเดอร์ค่ะ

 34. Nuy Wiunahuy

  Nuy Wiunahuy12 วันที่ผ่านมา

  รักพระองค์มากมายค่ะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญพะะ😍

 35. A Pl.

  A Pl.13 วันที่ผ่านมา

  ทรงพระสเลนเดอร์พระเจ้าข้า

 36. วาโย รักพี่หมอป่า

  วาโย รักพี่หมอป่า13 วันที่ผ่านมา

  ท่านเป็นประชาธิปไตยที่สุด

 37. waraporn gีgี ¿

  waraporn gีgี ¿13 วันที่ผ่านมา

  ไม่รู้จะพูดอะไร รู้แต่ว่าตอนนี้มีความสุขมากๆ ร้องไห้เลยอะปลื้ม ฟ้าหญิงของหม่อมฉัน #ทรงพระสเลนเดอร์

 38. Siri Wutti

  Siri Wutti13 วันที่ผ่านมา

  สง่างามนำสมัย พระสแลนเดอร์

 39. YOUNG DUMB

  YOUNG DUMB13 วันที่ผ่านมา

  คิดถึง ร.9 🙏😿

 40. Ekkapon Maichoon

  Ekkapon Maichoon13 วันที่ผ่านมา

  รักพระองคืมากพระยะค่ะ

 41. Khemika Aupata

  Khemika Aupata13 วันที่ผ่านมา

  เป็นเชื้อพระวงศ์ที่ทรงมีหัวใจประชาธิปไตย อยากให้ประชาชนกินดี อยู่ดี อย่างแท้จริง หน้าตาถึงสวย กว่าคนอื่น

 42. วิรัตน์ รักโพธื์

  วิรัตน์ รักโพธื์13 วันที่ผ่านมา

  นี่คือความคาดหวังของคนไทย เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพประชาชนจะเป็นใหญ่ในเเ่ผ่นดิน เรามีประชาธิปไตย ประชาชนอยากได้ที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวนำพาประเทศไปอย่างเสรีเหนือขั้วอำนาจที่มิชอบความหวังคนไทยเริ่มริบหรี่จนกระทั่งพระองค์มาโปรดเป็นการจุดประกายอีกครั้งของปวงชนชาวไทยเเละนี่เป็นการเสียสละภารกิจส่วนพระองค์เพื่อประเทศชาติครั้งยิ่งใหญ่เป็นประวัติกาลเเละเป็นหนทางเดียวที่เราจะรอดจากอำนาจมืดที่ปกคลุมเเผ่นดินไทยภายใต้ประชาธิปไตยเเบบเงา เเต่ยังไรก็ตามพี่น้องจงศรัทธาไว้ถึงความเป็นจิงเราไม่อาจได้ดังหวัง เเต่พลังปวงชนชาวไทยจะขจัดภัยเเผ่นดินได้ในที่สุดเเม้จะไม่ใช่เวลานี้...ตอนนี้...

 43. ponyut prommai

  ponyut prommai14 วันที่ผ่านมา

  ทรงพระสเลนเดอร์ พะย่ะค่ะ

 44. Jakarin Janchim

  Jakarin Janchim10 วันที่ผ่านมา

  55555 จบ

 45. มณฑิรา บุนนาค

  มณฑิรา บุนนาค14 วันที่ผ่านมา

  รักพระองค์ท่านค่ะ ความยุติธรรม เท่าเทียมกัน จะเป็นจริงแล้ว หม่อมฉันดีใจมากค่ะ

 46. Djhv Fjbfh

  Djhv Fjbfh14 วันที่ผ่านมา

  🙌😁😄😁😊😀😊😁😊😀😄😁🙌

 47. somchai moomark

  somchai moomark14 วันที่ผ่านมา

  สวยน่ารักจริงๆชอบมาก

 48. Antoine

  Antoine15 วันที่ผ่านมา

  เราสามารถแอดไอจีพระองค์ท่านได้ไหมคับ ท่านตั้งค่าเป็นส่วนพระองค์

 49. อรอนงค์ วรรณกูล

  อรอนงค์ วรรณกูล25 วันที่ผ่านมา

  เป็นไปกฎแห่งไตรรัตน์

 50. Supaporn Suthitanakom

  Supaporn Suthitanakomหลายเดือนก่อน

  Qa

 51. JSD SONG

  JSD SONGหลายเดือนก่อน

  ผู้หญิงใจดำ จิตใจโหดเหี้ยม ผิดมนุษย์มนา

 52. Chi I

  Chi Iหลายเดือนก่อน

  To​ b.number.one​ เด็กติดยาทั่วไทย​ ฮาลั่น

 53. PRE- BUlLT

  PRE- BUlLTหลายเดือนก่อน

  ทีรุ้ๆๆทักษิณ เยสแลัว

 54. m pn

  m pn13 วันที่ผ่านมา

  อ้าว เตรียมตัวรับพิซซ่าหน้า 112 นะจ๊ะ

 55. Weeranat Chantapho

  Weeranat Chantapho2 หลายเดือนก่อน

  ทรงพระเจริญ

 56. MM _T

  MM _T3 หลายเดือนก่อน

  ทรงพระเจริญ

 57. trdz th

  trdz th4 หลายเดือนก่อน

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 58. ji ji

  ji ji4 หลายเดือนก่อน

  รักพระองค์

 59. พิศณุ ไกรสาริบาล

  พิศณุ ไกรสาริบาล5 หลายเดือนก่อน

  ทรงพระเจริญฝ่าพระบาทเก่งทุกอย่างแสดงละครภาพพายนต์หนังร้องเพลงเพราะ มากไปครับละยังดูแลประชาชนด้วยและตั้งทูบีนับเบอร์วันขึ้นมาให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด"พระองค์ท่านเก่งมากๆครับขอให้พระองค์ท่านมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปครับขอเดชะฝ่าพระบาท"

 60. ประภา กันธาเจริญ

  ประภา กันธาเจริญ5 หลายเดือนก่อน

  ทรงเป็นอัครศิลปิน...เป็นพระโอรสองค์แรก...แต่ดูเด็กสุด...อเมดซิ่งมากค่ะ..อยากให้พระองค์มีพระสิริโฉมงดงามอย่างนี้ตลอดไป....😄👍👍👍💖💚...

 61. ต้นน้ํา ee

  ต้นน้ํา ee6 หลายเดือนก่อน

  ทรงพระสเลนเดอร์

 62. Jakarin Janchim

  Jakarin Janchim10 วันที่ผ่านมา

  55555555

 63. ชื่อใครดี นามสกุลไหน

  ชื่อใครดี นามสกุลไหน6 หลายเดือนก่อน

  ทรงพระเจริญ ครับ

 64. Natchanan Siratrakulnan

  Natchanan Siratrakulnan6 หลายเดือนก่อน

  ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจอย่างหาที่สุดไม่ได้ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ to be number one และได้รับตำแหน่ง to be number one Idol รุ่นที่7 อุบลราชธานี และมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระองค์ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

 65. ชื่อประทีป อนุมาตย์

  ชื่อประทีป อนุมาตย์7 หลายเดือนก่อน

  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 66. Mews Janjira

  Mews Janjira7 หลายเดือนก่อน

  ขอยกย่องพระองค์ที่รวยน้ำพระราชหฤทัย บำบัดทุกข์ผุ้เสพยา บำรุงสุขให้ผุ้เสพเลิกยา&กลับสู่อ้อมกอดพ่อแบะแม่ เปนเยาวชนที่มีคุณภาพต่อชาติบ้านเมืองในวันข้าวหน้า ที่สำคัญพระองค์เรียนมาจากเมืองนอกและซึมซับระบอบปชต.สากลโลก ท่านคือเพชรน้ำเอก All of the best. สู้ๆค่ะ🤗

 67. Mews Janjira

  Mews Janjira7 หลายเดือนก่อน

  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เรารักทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตน์ To Be No. One. She is always chic. We love her style. สู้ๆค่ะ🤗

 68. Euamthip Danpongchareon

  Euamthip Danpongchareon7 หลายเดือนก่อน

  อยากให้ท่านมาเป็นอาจารย์สอนที่จุฟา หรือ ธรรมศาสตร์

 69. Jareena Pimkeaw

  Jareena Pimkeaw8 หลายเดือนก่อน

  ทรงพระเจริญ

 70. Sunisa mini

  Sunisa mini8 หลายเดือนก่อน

  พระองค์ทรงน่ารักมากเพคะ ทรงพระเจริญ ❤️❤️❤️

 71. นักรบหัวใจแกร่ง ใจถึงพึ่งได้

  นักรบหัวใจแกร่ง ใจถึงพึ่งได้8 หลายเดือนก่อน

  ทูลกระหม่อมยังเป็นหัวใจชาวไทยเสมอ..ทรงพระเจริญ โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ชอบมากครับ อยากให้เสริมเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับคนเคยทำผิดให้โอกาส.. คำราชาศัพท์ถูกผิด..ขอประทานพระอภัยด้วยครับ

 72. chayanan yenying

  chayanan yenying9 หลายเดือนก่อน

  ทรงน่ารัก​ มากเลย​ ทรงพระเจริญ

 73. ชณาณา สุขแสนไกรศร

  ชณาณา สุขแสนไกรศร9 หลายเดือนก่อน

  ข .งงจ

 74. K. Keowalin

  K. Keowalin9 หลายเดือนก่อน

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เรารักทูลกระหม่อม💓💓 รักโครงการทูบีนัมเบอร์วัน💓💓 #เด็กทูบีนัมเบอร์วัน

 75. Earthza Earthza

  Earthza Earthza9 หลายเดือนก่อน

  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานคัฟ

 76. 宮岡淳

  宮岡淳10 หลายเดือนก่อน

  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ทรงร้องเพลงไพเราะเพคะทรงเล่นเปียโนเก่งด้วยชอบมากๆเลยเพคะ่.

 77. 宮岡淳

  宮岡淳10 หลายเดือนก่อน

  ขอทรงพระเจริญเพคะ่.

 78. Looker shop

  Looker shop10 หลายเดือนก่อน

  ทรงพระเจริญ

 79. My Phone

  My Phone11 หลายเดือนก่อน

  ทรงพระสเลนเดอร

 80. My Phone

  My Phone11 หลายเดือนก่อน

  ทรงพระสเลนเดอร์เพค่ะ

 81. อุมารัตน์ รัตนธีวัตร

  อุมารัตน์ รัตนธีวัตร11 หลายเดือนก่อน

  ถ้าเราเป็นคนเก่งมีความสามารถก็คงมีคนแห่แหนช่วยเหลือให้โอกาสเป็น ธรรมดาแต่หากกลับกันและเราเองที่ ทำผิดคิดพลาดล้มแหลวซำ้แล้ว ซำ้เหล่าจนไม่มีใครเชื่อถือและให้โอกาสสุดท้ายมานั่งคิดว่าเราพา ตัวเองมาถึงจุดตกตำ่แบบนี้ใด้ยังไง ใช่แน่ละชีวิตเราคงมาถึงทางตัน แต่ก็มีเจ้าฟ้าพระองค์หญิงพระองค์นี้ ที่หยิบยื่นสิ่งดีๆให้เราและพาเราออกมาจากทางตัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 82. Hip E

  Hip E11 หลายเดือนก่อน

  สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับความเชื่อเรื่องศาสนาพุทธพระฮินดู หรืองู หรือพญานาค ที่พระเจ้าในคัมภีร์ไบเบิ้ลสั่งห้ามชาวโลกจงอย่าเชื่อมันทุกคนจะตายและมีชีวิต แสนทรมานอดอาหาร และจะอยู่ในดินแดนนรกอเวจีซึ่งตรงข้ามกับดินแดนสวรรค์ที่พระเยซู เสด็จมาจากสวรรค์และมาตายบนไม้กางเขนเพื่อมาไถ่บาปให้แก่มนุษย์ที่เชื่อในพระองค์มีชีวิตผาสุขปลอดภัยชั่วนิรันดร จากประวัติศาสตร์ไทยธงชาติไทยกับความโหดเหี้ยมของพวกเขาที่คนไทยคนทั่วโลกต้องมาตายโดยสิ้นเชิงมากมายเหลือพรรณาน

 83. กู มินโฮ

  กู มินโฮ9 หลายเดือนก่อน

  Hip E กินยาตามแพทย์สั่งด้วยมึง หนักแระ

 84. อานนท์ วิเศษรัตน์

  อานนท์ วิเศษรัตน์11 หลายเดือนก่อน

  ขอทุกทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 85. Pratin Promkote

  Pratin Promkoteปีที่แล้ว

  รักทูลกระหม่อมมากเลยค่ะ ไม่ถือพระองค์เลย ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยิ่ง ยืนนาน ค่ะ

 86. วิชิตา โฉมอุดม

  วิชิตา โฉมอุดมปีที่แล้ว

  วันนี้พึ่งไปร่วมกิจกรรม 2B no.1ที่หล่มเก่า เพชรบูรณ์รู้สึกรักทูลกระหม่อมขึ้นมาจับใจเห็นภาพเด็กนร.ร่วมกิจกรรมบนเวทีอย่างมีความสุข เด็กนร.ที่รร.กะมาชมท่านว่าทูลกระหม่อมสวยงามและมีความจริงใจจากภายในinner แสดงออกมาอย่างจริงใจ พวกเรารักพระองค์มากขึ้น ขอทรงพระสเลนเดอร์ เพคะ

 87. ธีรยุทธ มากมาย

  ธีรยุทธ มากมายปีที่แล้ว

  รักพระองค์มากครับพระองค์ทรงไม่ถือองค์ราษฎรต่างปลื้มปิติในพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 88. รามAun นาม

  รามAun นามปีที่แล้ว

  รักองค์ท่านมากๆ ...ไอดอลของเด็กไทยยุคใหม่ ผู้หญิงไทยยุคใหม่ ที่ทั้งสวย เก่ง.และมีความมั่นใจในตัวเองด้านดีๆ

 89. หลง ทาง

  หลง ทางปีที่แล้ว

  ทรงพระเจริญครับ

 90. ศุภสุตา จงชนะภักดี

  ศุภสุตา จงชนะภักดีปีที่แล้ว

  Iove Thailandฉันเกิดวันที่และเดือนเดียวกับเราเลย

 91. นิ ครับ เมืองสมุทร

  นิ ครับ เมืองสมุทรปีที่แล้ว

  ท่านแล ทำพระองค์เป็นกันเองกับสามัญชน มากที่สุด รักพระองค์ ท่านมากครับ ทรงพระเจริญ

 92. Regent sase

  Regent saseปีที่แล้ว

  อยากให้ทำองค์อื่นๆอีกค่ะ

 93. อิส สลิ่ม

  อิส สลิ่มปีที่แล้ว

  อ่อ.....ใครหนอ..ติดคุกยุอังกฤษข้อหาค้าผงขาว 😁😁😁😁😁😁😁

 94. อิส สลิ่ม

  อิส สลิ่มปีที่แล้ว

  ติดฝรั่งเลยโดนตัดออก กลับมาหาเงินไทยดีกว่า ลูกทำงามหน้าดังทั่วโลก

 95. Supranee Wichian

  Supranee Wichianหลายเดือนก่อน

  ท่านลาออกเพื่อความเหมาะสมค่ะ เพราะกฎหมายอเมริกา สรรพากรอเมริกาสามารถเก็บภาษีคู่สมรสชาวอเมริกาได้ทั่วโลก และต้องแจ้งรายการทรัพย์สินที่ไทย

 96. กู มินโฮ

  กู มินโฮ9 หลายเดือนก่อน

  อับลาฮัม ลินคอล์น เสือกไรกับเค้า อี่เหี้ย

 97. Suwanan Choolek

  Suwanan Choolekปีที่แล้ว

  รักทูลกระหม่อมมากๆๆๆๆเพคะ

 98. กมลชัย หญิงรัมย์

  กมลชัย หญิงรัมย์ปีที่แล้ว

  เราได้เข้าเฝ้าพระองในห้องโถงเราอยู่แถวที่3แถวน่าท่านสง่างามมาก และสอนเหล่านักเรียนที่เคยยุ่งกับยาจนน้ำตาไหล ในโครงการทูบีนัมเบอวัน รร เราเปน รร แรกของจังหวัดสระแก้ว ที่ท่านเสด็จมาในโครงการ

 99. ass ass

  ass assปีที่แล้ว

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 100. Thunyapassakorn Koo

  Thunyapassakorn Kooปีที่แล้ว

  รักและเทิดทูล ทูลกระหม่อมหญิงมาก มานานตั้งแต่ดิฉันเป็นเด็กหญิง

 101. Panthika Masiri

  Panthika Masiriปีที่แล้ว

  ชอบทูลกระหม่อมหญิงค่ะ

 102. Suwanan Choolek

  Suwanan Choolekปีที่แล้ว

  รักทูลกระหม่อมที่สุดเพคะ

 103. Jsherbet jan

  Jsherbet janปีที่แล้ว

  เหมือนในหลวงมากๆ

 104. rawiporn Leethiangtham

  rawiporn Leethiangthamปีที่แล้ว

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 105. น.นุวัฒน์ฟาร์ม ก๋อยตราดง่อน

  น.นุวัฒน์ฟาร์ม ก๋อยตราดง่อนปีที่แล้ว

  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเพคะ🙏🙏🙏

 106. Faii Paphichaya

  Faii Paphichayaปีที่แล้ว

  ทูลกระหม่อมทรงมีโรงเรียนที่ท่านก่อตั้งสมัยท่านยังไม่ลาออกเป็นฐานันดร ชื่อโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ท่านรักโรงเรียนนี้มาก เราเป็น1ในศิษย์เก่าโรงเรียนนี้ เรามีโอกาสได้เฝ้าท่านถึง3ปีติดต่อกัน เรารักท่านมาก ถ้าไม่มีท่าน ไม่มีโรงเรียนแห่งนี้ เราคงไม่ได้รับการศึกษาที่ดีมาจนถึงปัจจุบัน ❤️

 107. ชิษณุพงศ์ สองจันทร์

  ชิษณุพงศ์ สองจันทร์6 วันที่ผ่านมา

  อิจฉาจังทำไมเราถึงไม่เคยได้โอกาสนี้เลย

 108. Chureerat Aryuwat

  Chureerat Aryuwat11 วันที่ผ่านมา

  +รามAun นาม เราเป็นครูอยู่อีสาน3ปีทีีแล้วมีโอกาสไปเชียงดาวไปเห็นและรับฟังถึงประวัติรร.นี้(ทราบว่าท่านทรงเสด็จที่นั่นบ่อยหากแต่เมืี่อเกือบ50ปีแล้วคงกันดารมากแต่ท่านก็นำความเจริญนำความรู้มาให้เด็กๆที่ห่างไกลและด้อยโอกาส)เรานำ้ตาคลอเลยทีเดียวรักท่านมาก...ท่านในอีกมุมที่หลายคนยังไม่เคยทราบ...จึงไม่แปลกใจที่ทำไมคนอีกส่วนของประเทศจึงรักท่านมาก

 109. รามAun นาม

  รามAun นามปีที่แล้ว

  ขนลุก และเป็นบุญของเด็กๆของคนไทย ที่ได้มีโอกาสเรียนร.ร.ของท่าน คุณโชคดีมากๆค่ะ

 110. ส้มป๊อก ศึกวันดวลเพลง

  ส้มป๊อก ศึกวันดวลเพลงปีที่แล้ว

  พระองค์ใจดีมากนะครับ เคยรับเสด็จบ่อยครั้ง ทรงอบอุ่นมากครับ

 111. nong c

  nong cปีที่แล้ว

  ทรงน่ารักมากๆสวยเหมือนพระมารดา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 112. SV TV

  SV TVปีที่แล้ว

  ผมจะทำ TO BE NUMBER ONE จนกว่ายาเสพติดจะหมดในประเทศไทย. ผมรัก TO BE NUMBER ONE. ผมรักทูลกระหม่อมฯ

 113. MinUru Gamer

  MinUru Gamerปีที่แล้ว

  ไม่คิดว่าท่านจะเล่นอินสตาเเกรมด้วย