กินอาหารญี่ปุ่นไม่มีตังจ่าย ลืมกระเป๋าตัง
กินข้าวไม่มีตังจ่ายกินข้าวไม่มีตังจ่าย

กินข้าวไม่มีตังจ่าย

3 หลายเดือนก่อน

กินข้าวไม่มีตังจ่ายกินข้าวไม่มีตังจ่าย

กินข้าวไม่มีตังจ่าย

หลายเดือนก่อน

กินข้าวไม่มีตังจ่ายกินข้าวไม่มีตังจ่าย

กินข้าวไม่มีตังจ่าย

15 วันที่ผ่านมา

กินข้าวไม่มีตังจ่ายกินข้าวไม่มีตังจ่าย

กินข้าวไม่มีตังจ่าย

หลายเดือนก่อน

KFC กินไก่เผ็ดเกือบตายKFC กินไก่เผ็ดเกือบตาย

KFC กินไก่เผ็ดเกือบตาย

3 หลายเดือนก่อน