กินอาหารญี่ปุ่นไม่มีตังจ่าย ลืมกระเป๋าตัง
ก็กูไม่มีตัง:)ก็กูไม่มีตัง:)

ก็กูไม่มีตัง:)

3 หลายเดือนก่อน

กินข้าวไม่มีตังจ่ายกินข้าวไม่มีตังจ่าย

กินข้าวไม่มีตังจ่าย

3 หลายเดือนก่อน

กินข้าวไม่มีตังจ่ายกินข้าวไม่มีตังจ่าย

กินข้าวไม่มีตังจ่าย

5 หลายเดือนก่อน

KFC กินไก่เผ็ดเกือบตายKFC กินไก่เผ็ดเกือบตาย

KFC กินไก่เผ็ดเกือบตาย

5 หลายเดือนก่อน

กินข้าวไม่มีตังค์จ่ายกินข้าวไม่มีตังค์จ่าย

กินข้าวไม่มีตังค์จ่าย

4 หลายเดือนก่อน

กินข้าวไม่มีตังจ่ายกินข้าวไม่มีตังจ่าย

กินข้าวไม่มีตังจ่าย

2 หลายเดือนก่อน